Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 29-08-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 29-08-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30

[tagline_box backgroundcolor=”” shadow=”yes” border=”1px” bordercolor=”” highlightposition=”left” description=”Πρόσκληση (Αριθμ. πρωτ.: 11773/23-08-2013) για δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 29-08-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 “][/tagline_box]

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
Ιεράπετρα 23-08-2013
Αρ. Πρωτ 11773

 [separator top=”40″ style=”dotted”]
[dropcap]Π[/dropcap]ρόσκληση (Αριθμ. πρωτ.: 11773/23-08-2013) για δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 29-08-2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 στη νέα αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.
[separator top=”20″ style=”dotted”]

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Αναπροσαρμογή τελών δημοτικών κοιμητηρίων.
 1. Αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
 1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης 2ου τριμήνου 2013, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.
 1. Παραχώρηση περιουσίας αποσπασθεισών, σύμφωνα με το Π.Δ.105/2011, τοπικών Κοινοτήτων Πεύκων – Περβολακίων – Λιθινών –Χρυσοπηγής, στο Δήμο Σητείας.
 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού 2013.
 1. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και σχετικής δαπάνης.
 1. Αποδοχή χρηματοδότησης, για το έργο «Αναπλάσεις οικισμών Γδοχίων, Μουρνιών, Μύθων Δ.Ιεράπετρας».
 1. Αποδοχή χρηματοδότησης, για το έργο «Κέντρο πληροφόρησης ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στον οικισμό Ανατολής Δ.Ιεράπετρας».
 1. Αποδοχή χρηματοδότησης, για το έργο «Κέντρο πληροφόρησης φυσικού περιβάλλοντος στον οικισμό Καλαμαύκας  Δ.Ιεράπετρας».
 1. Ανάκληση της με αρ.352/2012 απόφασης Δ.Σ. ( Απευθείας ανάθεση στα ΕΛΤΑ έκδοσης.. λογαριασμών ύδρευσης-άρδευσης). Λήψη νέας απόφασης.
 1. Έγκριση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης της ΔΕΥΑ Μακρύ Γιαλού.
 1. Καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης δημοτικού χώρου στάθμευσης, έναντι ΟΤΕ.
 1. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας μέρους των υλικών του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση έργων και οδοστρωμάτων Δ.Ε. Ιεράπετρας – προμήθεια υλικών – 2012».
 1. Απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας φορτηγού αυτοκινήτου 4χ4» (Πολιτική Προστασία 2011).
 1. Έγκριση διενέργειας προμηθειών και εκτέλεσης υπηρεσιών του Δήμου.
 1. Τροποποίηση- συμπλήρωση της με αρ. 66/2011 απόφασης Δ.Σ. (Λύση ΔΕΥΑ Μακρύ Γιαλού). Ορισμός αναπληρωτή εκκαθαριστή.
 1. Τροποποίηση της με αρ. 145/2011 απόφασης Δ.Σ. (Λύση Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμου Ιεράπετρας και πρώην Δήμου Μακρύ Γιαλού). Αντικατάσταση ορκωτού ελεγκτή- εκκαθαριστή, λόγω συνταξιοδότησης.
 1. Οριστική παραλαβή Μελέτης αποκατάστασης ΧΑΔΑ Ιεράπετρας.
 1. Ανάκληση της με αριθμό 178/2013 απόφασης Δ.Σ. (Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντικατάσταση στέγης και διαμόρφωση εσωτερικού χώρου στο Μουσουλμανικό Τζαμί»). Ορισμός άλλης ημερομηνίας .
 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση στέγης και διαμόρφωση εσωτερικού χώρου στο Μουσουλμανικό Τζαμί».
 1. Παράταση προθεσμίας εκπόνησης της «Μελέτης δικτύων αποχέτευσης και εγκατάστασης καθαρισμού λυμάτων Δήμου Μακρύ Γιαλού».
 1. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση τμημάτων αγροτικού οδικού δικτύου Τ.Δ. Δήμου Ιεράπετρας».
 1. Έγκριση Τελικού Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανακαίνιση σχολικών κτιρίων και κοινοτικών καταστημάτων».
 1. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στην πόλη της Ιεράπετρας».
 1. Έγκριση έκθεσης εκτίμησης προσκύρωσης δημοτικού οικοπέδου, στην Ιεράπετρα, στην οδό Στρατηγού Σαμουήλ.
 1. Μετάθεση συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης των υλικών της προμήθειας του έργου «Τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων Μακρύ Γιαλού.
 1. Μετάθεση συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης των υλικών της «Προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου (2012)».
 1. Επείγοντα έργα καθαρισμού ρεμάτων 2013. Έγκριση της με αρ. 28/2013 Μελέτης.
 1. Βελτίωση δικτύου ύδρευσης από δεξαμενή Αη Γιάννη (Αγ. Στέφανος) έως δίκτυα ύδρευσης Μακρύ Γιαλού. Έγκριση της με αρ.29/2013 Μελέτης.
 1. Κατασκευή τεχνικού στην είσοδο οικισμού Σταυροχωρίου. Έγκριση της με αρ. 30/2013 Μελέτης.
 1. Έκφραση γνώμης για το προτεινόμενο από τη Διεύθυνση Δασών Λασιθίου σχέδιο Κανονισμού λειτουργίας της νήσου Χρυσής. Προτάσεις αρμόδιας δημοτικής Επιτροπής.
 1. Έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των αιτούμενων δομών Βρεφονηπιακών Σταθμών και ΚΔΑΠ της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», περιόδου 2013 – 2014, βάση της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1360/16-06-2013 της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.).
 1. Πρώτη (1η) αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ».
 1. Απολογισμός οικον. έτους 2012 του ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας».
 1. Οικονομική ενίσχυση σε άπορο συνδημότη μας.
 1. Κοπή δένδρων.
 1. Ορισμός Επιτροπής αξιολόγησης των δικαιολογητικών δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
 1. Χορήγηση αδειών παραγωγών – πωλητών Λαϊκών Αγορών.
 1. Διαγραφή τελών άρδευσης.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ xristofakakis
Νικόλαος Μεραμβελιωτάκης – Χριστοφακάκης

 [separator top=”20″ style=”dotted”]
Πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, θα υπάρξει σύντομη ενημέρωση από τον κ. Ζαχαρία Πατεράκη, Διευθυντή Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Ιεράπετρας, σχετικά με τη λειτουργία και τις προοπτικές του παραπάνω Σχολείου.
 [separator top=”20″ style=”shadow”]

[separator top=”20″ style=”shadow”] Αρχείο Live διαδικτυακής μετάδοσης της συνεδρίασης του Δ.Σ

PlayList το 1o μέρος διάρκειας 4h όσο και το ανώτατο όριο από το Youtube και το 2ο Μέρος της συνεδρίασης

[separator top=”20″ style=”shadow”]