Συνεδρίαση Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» Ιεράπετρας στις 29.08.2014

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Συνεδρίαση Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» Ιεράπετρας στις 29.08.2014

dimos-photomark-only-logoΝ.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»
Κοινωνία-Πολιτισμός-Αλληλεγγύη
Ιεράπετρα  26.08.2014
Αρ. Πρωτ  1995

[separator top=”20″ style=”dotted”]

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ

[dropcap]Π[/dropcap]ρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» Ιεράπετρας στις 29 Αυγούστου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. (Κτήριο  Μελίνα  Μερκούρη 2ος  όροφος), για να συζητήσουμε το  παρακάτω  θέμα :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1. Έγκριση  πρόσληψης  προσωπικού  με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου   ορισμένου  χρόνου  σε   ΟΤΑ  α’  βαθμού, για  την   υλοποίηση   Ευρωπαικών  Προγραμμάτων  (σχετ.  έγγρ. με αριθμ.  πρωτ.  5912/21-8-2014  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Τοπικής   Αυτοδιοίκησης, της  Διεύθυνσης  Οργάνωσης  και  Λειτουργίας  ΟΤΑ).

2. Έγκριση   πρόσληψης   προσωπικού  με  σχέση   εργασίας   ιδιωτικού   δικαίου  ορισμένου  χρόνου  σε   ΟΤΑ   α’  βαθμού ,  για  την   υλοποίηση  Ευρωπαικών   Προγραμμάτων  (σχετ.  έγγρ.  με  αριθμ.  πρωτ.  5915/21-8-2014  του   Υπουργείου  Εσωτερικών,  της   Γενικής   Διεύθυνσης   Τοπικής  Αυτοδιοίκησης, της  Διεύθυνσης  Οργάνωσης   και   Λειτουργίας   ΟΤΑ) .

3.  Επιτροπές    παραλαβής   και  ορισμός   προέδρων  τους.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σlathourakis-ioannis
Ιωάννη Λαθουράκης

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”20″ style=”shadow”]

Πληροφορίες ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”KOINOPOLITIA”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]