Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 31-01-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗ Παραδοσιακοί χοροί και μουσική  ΚΡΗΤΗ  – ΠΟΝΤΟΣ   ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Με τη χορευτική ομάδα  της  ΛΕΣΧΗΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ με χοροδιδάσκαλο τη  Ματίνα Τσουφίδου και τη   σχολή παραδοσιακών χορών του  Δημήτρη Καπαράκη  με το  συγκρότημα  του Γιάννη Λεμονάκη. Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης – Δήμος Ιεράπετρας Πλατεία Επισκοπής – Είσοδος ελεύθερη Έναρξη: 21:00 μ.μ ΓΡΑ […]

Στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου υπογράφτηκε στις 27/1/2023
Το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Ιεράπετρας προσκαλεί όλους  μας  να  «Λερωθούμε» παίζοντας,
Σας ενημερώνουμε ότι η  εκδήλωση με τη χορευτική ομάδα  της  Λέσχης  Ποντίων Καβάλας με χοροδιδάσκαλο τη 
Λόγω βλάβης, δεν έγινε ζωντανή μετάδοση σε όλη την διάρκεια του Δημοτικού στις 10/07/2024.

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 31-01-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00

[tagline_box backgroundcolor=”” shadow=”yes” border=”1px” bordercolor=”” highlightposition=”left” description=”Πρόσκληση (Αριθμ. πρωτ.: 923/25-01-2013) για δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 31-01-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00″][/tagline_box]

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
Ιεράπετρα  25-01-2013
Αρ. Πρωτ 923

 

[dropcap]Π[/dropcap]ρόσκληση (Αριθμ. πρωτ.: 923/25-01-2013) για δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας 31-01-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 στη νέα αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2013    (Οικονομική Υπηρεσία)
 2. Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε περιοδικά και εφημερίδες για το έτος 2013  (Οικονομική Υπηρεσία)
 3. Χαρακτηρισμός Κωδικών Αριθμών Εξόδων (ΚΑΕ) ως δεκτικών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής  (Οικονομική Υπηρεσία)
 4. Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Επίβλεψη ορθής λειτουργίας βιολογικών καθαρισμών και ποιότητας υδάτων»  (Οικονομική Υπηρεσία)
 5. Παράταση χρόνου συμβάσεως έτους 2012 για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (άρθρο 27 ΕΚΠΟΤΑ) (Οικονομική Υπηρεσία)
 6. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών έτους 2013 (άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ)  (Οικονομική Υπηρεσία)
 7. Ορισμός μελών Επιτροπής παραλαβής εργασιών και μεταφορών  (άρθρα 64 & 67 Π.Δ. 28/80)   (Οικονομική Υπηρεσία)
 8. Ορισμός μελών Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2013 (άρθρο 32 N.1080/1980, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 2307/1995)   (Οικονομική Υπηρεσία)
 9. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου και σχετικής δαπάνης (Οικονομική Υπηρεσία)
 10. Συμμετοχή του Δήμου στο διακρατικό πρόγραμμα PROGRESS  (κ. Μανιαδάκης Γιάννης)
 11. Προϋπολογισμός και Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης οικον. έτους 2013 του Νομικού Προσώπου του Δήμου «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» (ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.)
 12. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»  (ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.)
 13. Έκδοση εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης των δομών Βρεφονηπιακοί Σταθμοί και ΚΔΑΠ, που εντάχθηκαν στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2012 – 2013, της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)  (ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.)
 14. Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ» και τροποποίηση της με αριθμό 65/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στον ορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου
 15. Απευθείας αγορά ακινήτου για την ολοκλήρωση της αποχέτευσης της Τ.Κ. Παχείας Άμμου (Τεχνική Υπηρεσία)
 16. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών απορροής ομβρίων Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας» (Τεχνική Υπηρεσία)
 17. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών Τ.Κ. Δήμου Ιεράπετρας» (Τεχνική Υπηρεσία)
 18. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτίωση τμημάτων αγροτικού οδικού δικτύου Τ.Δ. Δήμου Ιεράπετρας»  (Τεχνική Υπηρεσία)
 19. Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και παραγωγικών τάξεων που θα εκπροσωπηθούν (Ν. 1566/85)
 20. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή σε γνωμοδοτικές Επιτροπές αρμόδιες για θέματα χαρακτηρισμού ακτών ως πολυσύχναστων (Σχετ. το με αριθμό σχεδίου 139/14-1-2013 έγγραφο του Υπολιμεναρχείου Ιεράπετρας)
 21. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή σε Επιτροπές αρμόδιες για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής (Σχετ. το με αριθμό σχεδίου 138/14-1-2013 έγγραφο του Υπολιμεναρχείου Ιεράπετρας)

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ xristofakakis
Νικόλαος Μεραμβελιωτάκης – Χριστοφακάκης