Εκμίσθωση της δημοτικής καντίνας που βρίσκεται στη θέση Θόλος Καβουσίου

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ενημερώνουμε του δημότες μας ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2229/12-4-2024 τ Β΄
Σας προσκαλούμε στις  26  Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε ειδική, δημόσια συνεδρίαση,
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 19η  Απριλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη  με θέματα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του συντοπίτη μας Νικολάου Χαραλαμπάκη,
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της

Εκμίσθωση της δημοτικής καντίνας που βρίσκεται στη θέση Θόλος Καβουσίου


dimos-photomark-only-logo
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ιεράπετρα  08.05.2014
Αρ.Πρωτ.οικ.: 6750

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας  διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε  πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση της δημοτικής καντίνας  που βρίσκεται στη θέση Θόλος της  Τοπικής Κοινότητας Καβουσίου.

Η παραπάνω δημοπρασία θα είναι φανερή – πλειοδοτική – προφορική και θα διεξαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στο Δημοτικό Κατάστημα  στις  22 Μαΐου τρέχοντος έτους,  ημέρα  Πέμπτη και  ώρα  11:30

Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσόν των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €). ανά μισθωτικό έτος

Για να γίνει κάποιος δεκτός  στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή Διαγωνισμού ως εγγύηση γραμμάτιο του Τ.Π.& Δ ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ποσού 10% του οριζομένου στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου κατώτερης προσφοράς.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Δήμο, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, προσερχόμενοι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν, επίσης, να απευθύνονται στο τηλέφωνο (28423)-40371.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην προθήκη του Δημοτικού Καταστήματος και στο Γραφείο του Τοπικού Διαμερίσματος Καβουσίου, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σήφης  Αναστασάκης

[separator top=”30″ style=”dotted”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”30″ style=”shadow”]
Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης 

[xyz-ihs snippet=”OikonomikiEpitropi”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]