Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στις 16.05.2014

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στις 16.05.2014

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ιεράπετρα 12.05.2014
Αρ. Πρωτ  6886

 

[dropcap]Π[/dropcap]ρόσκληση (No 6886/12.05.2014) για δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στις 16.05.2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στην αίθουσα συσκέψεων του Δήμου (παραπλεύρως γραφείου Δημάρχου),για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο :  Κατ΄εξαίρεση ανάθεση δικαστικού χειρισμού υποθέσεως της εταιρείας Ι. Λυδάκης κατά του Δήμου Ιεράπετρας
Εισηγητής:κ. Νικόλαος Σφακιανάκης

Θέμα 2ο :  Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της  με αριθμ. πρωτ. 42 πρακτικό 9/2014 της επιτροπής άρθρου 152.
Εισηγητής:κ.  Νικόλαος Σφακιανάκης

Θέμα  3ο : Εγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την ασφάλιση οχημάτων Δήμου.
Εισηγητής:κ.    Μαρία Πετράκη

Θέμα 4ο΄ Καθορισμός των όρων της  δημοπρασίας για την εκτέλεση του  έργου «Βελτίωση δρόμου Καβούσι- Αζοριάς».
Εισηγητής:κ.  Ελένη Κασωτάκη

 Θέμα 5ο:Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση δρόμου Ρίζα Καρύδι»
Εισηγητής:κ.   Ελένη Κασωτάκη

Θέμα 6ο: Καθορισμός των όρων  της δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση  δημοτικού κτιρίου στην οδό Μ. Φωνιαδάκη».
Εισηγητής :Γ. Βαρδάκης

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής SIFIS-ANASTASAKIS-PORTRAIT

Ιωσήφ Αναστασάκης
(Δήμαρχος Ιεράπετρας)

[separator top=”20″ style=”shadow”]

[separator top=”20″ style=”dotted”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”20″ style=”shadow”]
Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”OikonomikiEpitropi”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]