Διαγωνισμός 18.02.2015 : «Τηλεματική Διαχείριση Απορριμματοφόρων» Δήμου Ιεράπετρας.

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗ Παραδοσιακοί χοροί και μουσική  ΚΡΗΤΗ  – ΠΟΝΤΟΣ   ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Με τη χορευτική ομάδα  της  ΛΕΣΧΗΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ με χοροδιδάσκαλο τη  Ματίνα Τσουφίδου και τη   σχολή παραδοσιακών χορών του  Δημήτρη Καπαράκη  με το  συγκρότημα  του Γιάννη Λεμονάκη. Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης – Δήμος Ιεράπετρας Πλατεία Επισκοπής – Είσοδος ελεύθερη Έναρξη: 21:00 μ.μ ΓΡΑ […]

Στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου υπογράφτηκε στις 27/1/2023
Το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Ιεράπετρας προσκαλεί όλους  μας  να  «Λερωθούμε» παίζοντας,
Σας ενημερώνουμε ότι η  εκδήλωση με τη χορευτική ομάδα  της  Λέσχης  Ποντίων Καβάλας με χοροδιδάσκαλο τη 
Λόγω βλάβης, δεν έγινε ζωντανή μετάδοση σε όλη την διάρκεια του Δημοτικού στις 10/07/2024.

Διαγωνισμός 18.02.2015 : «Τηλεματική Διαχείριση Απορριμματοφόρων» Δήμου Ιεράπετρας.

tilematiki-top

dimos-photomark-only-logoΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ιεράπετρα 30.01.2015 1η δημοσίευση

 

[separator top=”20″ style=”dotted”]

Διευκρίνηση 10.02.2015 :  Για την έκδοση εγγυητικών επιστολών συμμετοχής ο τίτλος του έργου είναι:
«Τηλεματική Διαχείριση Απορριμματοφόρων Δήμου Ιεράπετρας» 
και ο αριθμός αναφοράς η 5/2015 απόφαση ΟΕ του Δήμου Ιεράπετρας   

[separator top=”10″ style=”dotted”]

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Προκηρύσσει δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, για την εκτέλεση της πράξης «Τηλεματική Διαχείριση Απορριμματοφόρων» Δήμου Ιεράπετρας.

Η υπηρεσία αφορά την εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής διαχείρισης οχημάτων συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 61.500,00 € με ΦΠΑ. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 18/2/2015 ημέρα Τετάρτη στο Δημοτικό Κατάστημα από την αρμόδια επιτροπή. Ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 09:30 και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών η 10.00

Στο διαγωνισμό μπορεί να συμμετέχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προμηθευτών ή συνεταιρισμοί που κατασκευάζουν ή εμπορεύονται τα υπό προμήθεια  είδη και είναι γραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας (εκτός του αναλογούντος ΦΠΑ) ήτοι 1000,00 €.

Πληροφορίες και αντίγραφα της προκήρυξης και του εντύπου προσφοράς μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δημαρχείο Ιεράπετρας, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιος κ. Λευτέρης Δραγασάκης) με κόστος 10 €. Τα τεύχη της διακήρυξης θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου  http://www.ierapetra.gov.gr/ όπου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα προμηθευτούν χωρίς κόστος. 

Σημείωση :  Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό ηλεκτρονικό έντυπο έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να έχει στη διάθεσή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Το ηλεκτρονικό έντυπό εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να αποσταλθεί στο e-mail dimosierapetras@0448.syzefxis.gov.gr.   Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόμενος δεν δηλώσει πρόθεση εκδήλωση ενδιαφέροντος ο Δήμος μας δεν φέρει καμία ευθύνη εάν δεν ενημερωθεί σε πιθανές τροποποιήσεις των στοιχειών του διαγωνισμού. Επιπλέον για  τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος. 

Τεύχη Δημοπράτησης Διαγωνισμού

tilematiki-bottom

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

  • ierapetra.gov.gr  :  Κατηγορία περιεχομένου “Διακηρύξεις
  • Permalink http://www.ierapetra.gov.gr/?p=13907

[/checklist]

[separator top=”40″ style=”shadow”]
Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]