Διαγωνισμός 10/09 : «Προμήθεια – Τοποθέτηση αιθουσών, γραφείων και W.C. ελαφριάς προκατασκευής»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι κατά τις ημέρες του  καύσωνα και για την προστασία των αστέγων
Από τη Δ/νση Κοινωνικής Πολιτικής, Δημόσιας Υγείας, παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Ιεράπετρας ανακοινώνετα

ΚΥΡΒΕΙΑ 2024 – ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 1.ΜΥΡΤΟΣ Αυλή Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Ρεσιτάλ κιθάρας  με  τον διαπρεπή κιθαρίστα  ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΤΡΩΝΑΚΗ Έναρξη: 9:30 μ.μ Είσοδος: Ελεύθερη Οργάνωση : Πολιτιστική Επιτροπή Μύρτου 2.ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ (ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΑΡΧΕΙΩΝ) ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 142 ΤΗΛ. 2813 013 218 – 6932 858624 Facebook – ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ www.theatrikiskini.gr Email: […]

Με εξαιρετική επιτυχία και με την παρουσία πλήθος κόσμου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση  «Πόντος – Κρήτη,
Με την προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων  Νομού Λασιθίου Χρύσα Σοφιανού,  είχε συνάντηση ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Διαγωνισμός 10/09 : «Προμήθεια – Τοποθέτηση αιθουσών, γραφείων και W.C. ελαφριάς προκατασκευής»

dimos-photomark-only-logoΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Αρ.πρωτ.:  12804/27.08.2014 

[separator top=”20″ style=”dotted”]

Προσθήκη 09.09.2014 – 02:51 ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ως σχετική ανακοίνωση

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η «Προμήθεια-Τοποθέτηση αιθουσών, γραφείων και W.C. ελαφριάς προκατασκευής» του Δήμου Ιεράπετρας.
Αξία προμηθευόμενων ειδών  : 46.341,00 Ευρώ
Δαπάνη Φ.Π.Α 23% : 10.658,43 Ευρώ
Προϋπολογισμός   : 56.999,43 Ευρώ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας Πλ. Κανουπάκη, Ιεράπετρα, Τ.Κ.72200 ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 10.09.2014  ημέρα Τετάρτη  και ώρα  10:00 -10:15  (λήξη καταθέσεως προσφορών).

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 11389/8-3-93 Υπ. Απόφαση ΕΚΠΟΤΑ,  καθώς και τις διατάξεις του Ν.3463/06 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας).

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων ειδών (περ. β της παρ. 6 του άρθρου 3 του ΕΚΠΟΤΑ). Σε κάθε περίπτωση η προσφορά τους θα πρέπει να καλύπτεται υποχρεωτικά με ανάλογο ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που θα ανέρχεται σε 5% της προϋπολογισθείσης δαπάνης ήτοι 2.849,97 €, η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο Ιεράπετρας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών (που υποβάλουν κοινή προσφορά), που ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και διαθέτουν τα υπό προμήθεια είδη, με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο τους ή με οποιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς.

Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά πρέπει να παραληφθεί από την Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας του διαγωνισμού.

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Ο.Σ.Κ. και έχει εγγραφεί πίστωση 57.000€ στον Κ.Α. 70/7122.02 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Πληροφορίες και τεύχη διακήρυξης δίδονται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας στη Δ/νση Πλ. Κανουπάκη, Ιεράπετρα, Τ.Κ. 72200 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 2842340303 αρμόδιος υπάλληλος κ. Χρυσοβαλάντης Δατσέρης και Γεώργιος Ψαρρός.

[wpdm_file id=38]

[xyz-ihs snippet=”Dimarxos-Theodosios”]

 

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

  • ierapetra.gov.gr  :  Κατηγορία περιεχομένου “Διακηρύξεις
  • Permalink http://www.ierapetra.gov.gr/?p=12031

[/checklist]

[separator top=”40″ style=”shadow”]
Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]