Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Ιεράπετρας 2019

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Χημικές Αναλύσεις Νερού Ύδρευσης
Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση του ΔΣ τη Δευτέρα 17/06/2024
Aνακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Ιεράπετρας δέχθηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης.
Συνάντηση με τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος  Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Ιεράπετρας 2019

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικών  Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Ιεράπετρας

Ο Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών (Ο.Ε.Υ) του Δήμου Ιεράπετρας τροποποιήθηκε με τις αρ. 4/14-1-2019 και 28/6-2-2019 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 687 /28 Φεβρουαρίου 2019 Τεύχος Β.