Διαγωνισμός για το έργο : «Βελτίωση δρόμου Ρίζα – Καρύδι» (εξ αναβολής)

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση, την 24η Απριλίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία με
Από το Δήμο Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι για τη διευκόλυνση των υποψηφίων ευρωβουλευτών
Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκίνησε το ταξίδι της από την Αρχαία Ολυμπία σηματοδοτώντας την αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων 2024
Η Επιτροπή Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου Ιεράπετρας πραγματοποίησε την

Διαγωνισμός για το έργο : «Βελτίωση δρόμου Ρίζα – Καρύδι» (εξ αναβολής)

dimos-photomark-only-logoΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθμ.Πρωτ : 11649 / 04.08.2014
 

[separator top=”20″ style=”dotted”]

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 

1. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Βελτίωση δρόμου Ρίζα – Καρύδι», με προϋπολογισμό €100.000,00 (με ΦΠΑ).  Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Ομάδα Χωματουργικά  : 1.195,50 €

Ομάδα Τεχνικά Έργα- Ασφαλτικά: 58.538,18

ΓΕ & ΟΕ: 10.752,06 €

Απρόβλεπτα: 10.572,86 €

Αναθεωρήσεις: 242,21 €

ΦΠΑ: 18.699,19€

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα του Δήμου Ιεράπετρας (Πλ. Κανουπάκη, 72200 Ιεράπετρα), μέχρι 21-8-2014.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) πρότυπο τύπου Β.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2842340369, FAX επικοινωνίας 2842026110, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Γ. Βαρδάκης.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26-8-2014. ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3669/08.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α)ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν την τάξη Α1, A2, 1η για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, β)αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους €1622,00 και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

6. Η πίστωση προέρχεται από ΚΑΠ Περιφέρειςα Κρήτης.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του  Δήμου Ιεράπετρας.

Ο Δήμαρχος ΙεράπετραςSIFIS-ANASTASAKIS-PORTRAIT

Σήφης Αναστασάκης

[separator top=”4″ style=”shadow”] [wpdm_file id=45] [separator top=”4″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”40″ style=”shadow”]
Πληροφορίες ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]