Ενστάσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας για τον χωροταξικό σχεδιασμό

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗ Παραδοσιακοί χοροί και μουσική  ΚΡΗΤΗ  – ΠΟΝΤΟΣ   ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Με τη χορευτική ομάδα  της  ΛΕΣΧΗΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ με χοροδιδάσκαλο τη  Ματίνα Τσουφίδου και τη   σχολή παραδοσιακών χορών του  Δημήτρη Καπαράκη  με το  συγκρότημα  του Γιάννη Λεμονάκη. Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης – Δήμος Ιεράπετρας Πλατεία Επισκοπής – Είσοδος ελεύθερη Έναρξη: 21:00 μ.μ ΓΡΑ […]

Στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου υπογράφτηκε στις 27/1/2023
Το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Ιεράπετρας προσκαλεί όλους  μας  να  «Λερωθούμε» παίζοντας,
Σας ενημερώνουμε ότι η  εκδήλωση με τη χορευτική ομάδα  της  Λέσχης  Ποντίων Καβάλας με χοροδιδάσκαλο τη 
Λόγω βλάβης, δεν έγινε ζωντανή μετάδοση σε όλη την διάρκεια του Δημοτικού στις 10/07/2024.

Ενστάσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας για τον χωροταξικό σχεδιασμό

Ιεράπετρα 15.6.2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ενστάσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας για τον χωροταξικό σχεδιασμό

 

Ενστάσεις διατύπωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας στην τελευταία μονοθεματική συνεδρίασή του για την προταθείσα μελέτη αναθεώρησης και εξειδίκευσης του θεσμοθετημένου πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης ΠΠΧΣΑΑ

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, στόχος της εν λόγω μελέτης, όπως παρουσιάστηκε, φαίνεται να είναι η συρρίκνωση συνολικά του πρωτογενούς τομέα και η ανατροπή του παραγωγικού μοντέλου στην περιοχή της Ιεράπετρας, γεγονός που καθιστά επιτακτικό το αίτημα για επανέναρξη της διαβούλευσης για την εκπόνηση νέας μελέτης που  να ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα, στις ανάγκες και τις δυνατότητες της περιοχής.

Ειδικότερα όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην απόφαση που ομόφωνα έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας «Η προταθείσα μελέτη για την αναθεώρηση και εξειδίκευση του θεσμοθετημένου περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης ΠΠΧΣΑΑ Περιφέρειας Κρήτης θεωρούμε ότι έχει ως κύριο άξονα την εξυπηρέτηση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που σχετίζονται κυρίως με την ενέργεια και τις μεταφορές.

Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην εγκατάσταση ΑΠΕ όπως αυτή προβλέπεται στον χωροταξικό σχεδιασμό (ευρείες χωρικές ενότητες εγκατάστασης ΑΠΕ στο φράγμα Μπραμιανών και στην ευρύτερη ζώνη του Αθερινόλακκου) όπως και με τις ήδη αδειοδοτημένες μονάδες Αιολικών πάρκων, τόσο με άδεια εγκατάστασης όσο και με άδεια παραγωγής, οι οποίες οριοθετούνται εκτός της χωρικής ενότητας όπως αυτή καθορίζεται στο χωροταξικό σχεδιασμό.

Είμαστε, επίσης, αντίθετοι στη λειτουργία ενεργειακού κόμβου στον Αθερινόλακκο έτσι όπως προσδιορίζεται όσον αφορά τη δραστηριότητά του (υποδοχέας μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου κλπ) καθώς θα επιφέρει σημαντική επιβάρυνση στο περιβάλλον, τόσο στην ευρύτερη περιοχή, όσο και στις περιοχές διέλευσης των δικτύων μεταφοράς.

Η απαξιωτική περιγραφή των θερμοκηπιακών καλλιεργειών σαν παράγοντες περιβαλλοντικής υποβάθμισης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς στην περιοχή μας εφαρμόζονται σύγχρονες καλλιεργητικές μέθοδοι, με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές πιστοποίησης, που συνεπάγονται τον δραστικό περιορισμό φυτοφαρμάκων και συναφών προϊόντων.

Στόχος της μελέτης είναι η συρρίκνωση συνολικά του πρωτογενούς τομέα και η ανατροπή του παραγωγικού μοντέλου της περιοχής μας.

Όσον αφορά στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος καμία αναφορά δεν γίνεται σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και περιβαλλοντικής αξίας, που προστατεύονται από διεθνείς συνθήκες, όπως η νήσος Χρυσή, ο ορεινός  όγκος Θρυπτής και Σελακάνου καθώς και η περιοχή Απηγανιάς.

Είμαστε αντίθετοι στη χάραξη που προτείνεται για τον ΝΟΑΚ (Διευρωπαϊκό Δίκτυο) επιβάλλεται νέα χάραξη που να λαμβάνει υπόψη τα πραγματικά δεδομένα και το χαρακτήρα της περιοχής.

Στη μελέτη δεν περιλαμβάνονται προτάσεις όπως:

 • Η ίδρυση και λειτουργία πανεπιστημιακής σχολής με αντικείμενο τον αγροτικό τομέα
 • Επαναλειτουργία του ΕΘΙΑΓΕ στην περιοχή μας με στρατηγικό στόχο τη δημιουργία ποικιλιών εναρμονισμένων στο μικροκλίμα της περιοχής
 •  η επαναλειτουργία των δημόσιων Υπηρεσιών που καταργήθηκαν τα τελευταία χρόνια,
 •  η αναβάθμιση του νοσοκομείου και ο χαρακτηρισμός του ως νοσοκομείου Νοτιοανατολικής Κρήτης,
 •  η επέκταση του ΝΟΑΚ Ιεράπετρας Σητείας, σε επίπεδο περιφερειακού οδικού δικτύου βόρεια και μακριά από την παράκτια ζώνη
 • Εμπορικό- επιβατικό λιμάνι στην Π. Άμμο
 • Αναβάθμιση των λοιπών λιμενικών υποδομών (Γρα Λυγιά , Φέρμα, Κουτσουράς)
 • Δημιουργία μαρίνας στην Ιεράπετρα  και στην περιοχή του Θόλου της ΤΚ Καβουσίου ενταγμένες στο δίκτυο μαρινών
 • Τουριστικό αγκυροβόλιο στο Μύρτο και στο Μακρύ Γιαλό
 • Ορισμός ορίων παράκτιας ζώνης αστικών δραστηριοτήτων οικιστικής και τουριστικής ανάπτυξης και ποιοτικής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης, η περιοχή από την Π. Άμμο έως τα ανατολικά όρια της ΤΚ Καβουσίου
 • Αναβάθμιση του λιμανιού της Ιεράπετρας που πέρα από τον εμπορικό χαρακτήρα έχει και σημαντικό επιβατικό έργο σύνδεσης με τη ν. Χρυσή
 • Αναγκαιότητα ολοκλήρωσης των συνοδών έργων του Φράγματος Μπραμιανών και των υπολοίπων αρδευτικών έργων (φράγματα, λιμνοδεξαμενές Μύρτο, Αγ.Ιωάννη, Τσικαλαριά και Λιθίνες)
 • Οργάνωση και λειτουργία του ήδη θεσμοθετημένου ενιαίου δημοπρατηρίου πρώιμων κηπευτικών (Ν.4015/2012)
 • Χαρακτηρισμός του αεροδρομίου Σητείας ως διεθνούς
 • Δημιουργία βοτανικού πάρκου στον Απηγανιά
 • Στα δευτερεύοντα δίκτυα ενδοπεριφερειακής σημασίας δεν αναφέρονται τα δίκτυα Μύρτος, Μύθοι, Χριστός, Μάλες, Ανατολή, Καλαμαύκα, Μεσελέροι, Μακρυλιά, καθώς και το επαρχιακό δίκτυο Αγ. Σαράντα, Αγ.Ιωάννης, Σχινοκάψαλα, Ορεινό, Σταυροχώρι, Αγ. Στέφανος, Πεύκοι, Λιθίνες
 • Θεσμοθέτηση ζώνης προστασίας θαλάσσιας ζωής
 • Θεσμοθέτηση ζωνών ελεγχόμενης και εναλλασσόμενης βόσκησης και στα όρια του Δήμου μας
 • Δημιουργία μονάδας διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών λόγω του παραγόμενου όγκου

Ως Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας απαιτούμε την επανέναρξη της διαβούλευσης για την εκπόνηση νέας Μελέτης που να ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα, στις ανάγκες και στις δυνατότητες της περιοχής μας, με κύριο γνώμονα τις προτάσεις της τοπικής κοινωνίας»