Συνεδρίαση Δ.Σ. Λιμενικού Ταμείου στις 19.06.2015

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ενημερώνουμε του δημότες μας ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2229/12-4-2024 τ Β΄
Σας προσκαλούμε στις  26  Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε ειδική, δημόσια συνεδρίαση,
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 19η  Απριλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη  με θέματα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του συντοπίτη μας Νικολάου Χαραλαμπάκη,
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της

Συνεδρίαση Δ.Σ. Λιμενικού Ταμείου στις 19.06.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Ιεράπετρα       12-06-2015 

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                                      Αρ. πρωτ.       109

ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»                                                                                      

Ταχ.Δ/νση: Πλ. Κανουπάκη 01                                             

Τ.Κ  72200                                                                                    

Τηλ.: 2842340324

Πληροφορίες: Εμμ. Χριστάκης

e-mail: dltier@0448.syzefxis.gov.gr

                                                          ΠΡΟΣ: κ.κ.      

Λουτσέτη Εμμανουήλ

Μπαλοθιάρη Κων/νο

Νταραρά Ηλία

Παπαδάκη Ιωάννη

Προϊστάκη Γεώργιο

Σκυβάλου – Ρουμελιωτάκη Μαρία

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση

Σας προσκαλούμε σε  συνεδρίαση στις  19 Ιουνίου 2015 ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 13.30 στη μικρή αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημαρχείο (δίπλα στο   Γραφείο του κ. Δημάρχου)   με  θέματα:

  1. 2η αναμόρφωση προϋπολογισμού
  2. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την προμήθεια Πίλαρς

 

Ο Πρόεδρος

Αντώνιος Πετράς