Διαγωνισμός : Καθαρισμός Δημοτικών αφοδευτηρίων και αύλειων χώρων αυτών

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗ Παραδοσιακοί χοροί και μουσική  ΚΡΗΤΗ  – ΠΟΝΤΟΣ   ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Με τη χορευτική ομάδα  της  ΛΕΣΧΗΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ με χοροδιδάσκαλο τη  Ματίνα Τσουφίδου και τη   σχολή παραδοσιακών χορών του  Δημήτρη Καπαράκη  με το  συγκρότημα  του Γιάννη Λεμονάκη. Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης – Δήμος Ιεράπετρας Πλατεία Επισκοπής – Είσοδος ελεύθερη Έναρξη: 21:00 μ.μ ΓΡΑ […]

Στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου υπογράφτηκε στις 27/1/2023
Το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Ιεράπετρας προσκαλεί όλους  μας  να  «Λερωθούμε» παίζοντας,
Σας ενημερώνουμε ότι η  εκδήλωση με τη χορευτική ομάδα  της  Λέσχης  Ποντίων Καβάλας με χοροδιδάσκαλο τη 
Λόγω βλάβης, δεν έγινε ζωντανή μετάδοση σε όλη την διάρκεια του Δημοτικού στις 10/07/2024.

Διαγωνισμός : Καθαρισμός Δημοτικών αφοδευτηρίων και αύλειων χώρων αυτών


dimos-photomark-only-logo
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ιεράπετρα   8-7-2014
Αρ.Πρωτ.οικ.:  10085

 

 Π Ε Ρ Ι Λ Η Π Τ Ι Κ Η     Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   

[dropcap]Ο[/dropcap] Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει  πρόχειρο μειοδοτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές , σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80 , για την εργασία  δημοτικών αφοδευτηρίων Δήμου (ανατολικά του Δημαρχείου, Καλέ , Λαϊκής Αγοράς ,Γυμναστηρίων και των αύλειων χώρων αυτών για χρονικό διάστημα δέκα μηνών από την υπογραφή της σύμβασης). 

Ο προϋπολογισμός δαπάνης της εργασίας ανέρχεται σε 9.840,00€ συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.

Η δημοπρασία  θα γίνει στις 18 του μήνα Ιουλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 (λήξη επίδοσης προσφορών) από την Οικονομική Επιτροπή στα Γραφεία του Δήμου. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται  με οποιονδήποτε τρόπο με την απαραίτητη προυπόθεση ότι θα περιέρχονται στο Δήμο μέχρι την προηγούμενη μέρα από τη διενέργεια του διαγωνισμού

 Στο διαγωνισμό   μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά  και νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εργασίας..

Η εγγύηση συμμετοχής που θα απευθύνεται προς το Δήμο Ιεράπετρας, ορίζεται σε ποσοστό 3%  επί της προυπολογισθείσης αξίας της εργασίας δηλαδή  296,00€ και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας

Η εργασία θα κατακυρωθεί σε συμμετέχοντα που θα προφέρει τη χαμηλότερη τιμή εφόσον η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές της μελέτης  και τους όρους του πρόχειρου διαγωνισμού.

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα Γραφεία του Δήμου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 2842340371.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σήφης  Αναστασάκης

[separator top=”30″ style=”dotted”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”30″ style=”shadow”]
Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης 

[xyz-ihs snippet=”OikonomikiEpitropi”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]