Διαγωνισμός : «Ασφάλιση Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων του Δήμου έτους 2015»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης σας προσκαλεί
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  δέκα τεσσάρων (14) ατόμων,

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε Δ.Σ.» Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 25η  Ιουλίου 2024,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, 1Ος όροφος, επί της οδού Δημοκρατίας 31  με θέματα:                                                 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Σας προσκαλούμε στις 23/07/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετραςπου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 (Γραφείου Δημάρχου) στον 3ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 1 Διαγραφή τελών άρδευσης, λόγω λανθασμένων χρεώσεων της υπηρεσίας.(Εισηγητής: […]

Διαγωνισμός : «Ασφάλιση Μεταφορικών Μέσων και Μηχανημάτων του Δήμου έτους 2015»

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ιεράπετρα 15.04.2015
Aρ. Πρωτ.4386

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

[dropcap]Ο[/dropcap] Δήμαρχος Ιεράπετρας, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με το Π.Δ. 28/80 για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015».

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 25.502,60 ευρώ. Η δημοπρασία θα γίνει στις  28-4-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα  11.30 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την Επιτροπή Διαγωνισμού του Δήμου Ιεράπετρας.

Στο διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών γίνονται δεκτές ασφαλιστικές εταιρίες που έχουν άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Ν.Δ. 400/70 όπως ισχύει σήμερα

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε  ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία,  δαπάνης   δηλαδή 510,00 €  και η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ.1α του Ν.4281/2014 και πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον  ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιοι υπάλληλοι:  Ατζαράκη Φωτεινή και Πανακομιχελάκης Γεώργιος. Τηλέφωνο: 2842340347 και 2842340354 αντίστοιχα.

[xyz-ihs snippet=”Dimarxos-Theodosios”]

[separator top=”40″ style=”shadow”] Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων [checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”40″ style=”shadow”] Πληροφορίες ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]