Διαγωνισμός : «Καθαρισμός νήσου Χρυσής (τουριστικής περιόδου)»

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης σας προσκαλεί
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  δέκα τεσσάρων (14) ατόμων,

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε Δ.Σ.» Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 25η  Ιουλίου 2024,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, 1Ος όροφος, επί της οδού Δημοκρατίας 31  με θέματα:                                                 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Σας προσκαλούμε στις 23/07/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετραςπου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 (Γραφείου Δημάρχου) στον 3ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 1 Διαγραφή τελών άρδευσης, λόγω λανθασμένων χρεώσεων της υπηρεσίας.(Εισηγητής: […]

Διαγωνισμός : «Καθαρισμός νήσου Χρυσής (τουριστικής περιόδου)»

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ιεράπετρα 13.05.2015
Aρ. Πρωτ. 5662

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

[dropcap]Ο[/dropcap] Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός νήσου Χρυσής (τουριστικής περιόδου)», με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά. για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας του νησιού  και της μίσθωσης και καθαρισμού χημικών WC , κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 35.977,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η δημοπρασία θα γίνει στις 25 του μήνα  Mαίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 (λήξης επίδοσης προσφορών),  στα Γραφεία του Δήμου από την αρμόδια επιτροπή.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι ιδιόκτητες ή νόμιμοι κάτοχοι σκαφών, εφοδιασμένων με τα απαιτούμενα ναυτιλιακά έγγραφα, καθώς και  με την αντίστοιχη άδεια από την Λιμενική αρχή για μεταφορά απορριμμάτων.

Πρέπει επίσης να είναι ιδιοκτήτες ή νόμιμοι κάτοχοι  κατάλληλου φορτωτικού και μεταφορικού μέσου με άδεια αποκομιδής απορριμμάτων για τη μεταφορά των απορριμμάτων από το λιμάνι στο ΣΜΑ Ιεράπετρας και των λυμάτων των WC από λιμάνι στο Βιολογικό Καθαρισμό Ιεράπετρας

Η εγγύηση συμμετοχής για τον διαγωνισμό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης των εργασιών,  χωρίς το ΦΠΑ, δηλαδή ((29.250,00χ2%)  ) ποσού 585,00 €,θα απευθύνεται προς το Δήμο Ιεράπετρας και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κων και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας .

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα Γραφεία της Οικονομικής Επιτροπής και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2842340371.

[xyz-ihs snippet=”Dimarxos-Theodosios”]

[separator top=”40″ style=”shadow”] Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων [checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

  • Κατηγορία περιεχομένου : “Διακηρύξεις
  • Permalink  http://www.ierapetra.gov.gr/?p=15869

[/checklist]

[separator top=”40″ style=”shadow”] Πληροφορίες ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]