Προσφορές έως 27.06 : ανάθεση εργασιών για την διεξαγωγή των εκδηλώσεων ΚΥΡΒΕΙΑ 2014

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης σας προσκαλεί
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  δέκα τεσσάρων (14) ατόμων,

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε Δ.Σ.» Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 25η  Ιουλίου 2024,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, 1Ος όροφος, επί της οδού Δημοκρατίας 31  με θέματα:                                                 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Σας προσκαλούμε στις 23/07/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετραςπου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 (Γραφείου Δημάρχου) στον 3ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 1 Διαγραφή τελών άρδευσης, λόγω λανθασμένων χρεώσεων της υπηρεσίας.(Εισηγητής: […]

Προσφορές έως 27.06 : ανάθεση εργασιών για την διεξαγωγή των εκδηλώσεων ΚΥΡΒΕΙΑ 2014

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Κοινωνία – Πολιτισμός – Αλληλεγγύη
Ιεράπετρα 10.06.2014, 1η τροποποίηση 17.06.14, 2η τροποποίηση 24.06.2014

[separator top=”20″ style=”dotted”]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

[dropcap]Τ[/dropcap]ο Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας  προτίθεται να αναθέσει όλες  τις  εργασίες, υπηρεσίες,  μεταφορές,  φυλάξεις και  εν  γένει  εργασίες  που  απαιτούν  εργατοτεχνικό  προσωπικό και μεταφορικά  μέσα  για την διεξαγωγή των πολιτιστικών εκδηλώσεων ΚΥΡΒΕΙΑ 2014   σε ιδιώτη, προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης 24.600,00€ (20.000€ + 4.600,00€ ΦΠΑ 23%), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  προσθήκη 24.06.14 : Προσφορές γίνονται δεκτές στα Γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ (Δημοκρατίας 31, κτήριο Μελίνα Μερκούρη, 2ος όροφος) μέχρι και τη Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014 και τις ώρες, από τις 10:00 ως τις 11:00 το πρωί.

[accordian][toggle title=”Παράγραφος της  ανακοίνωσης από 17.06.14 που αντικαταστάθηκε  24.06.14″ open=”no”]

Προσφορές γίνονται δεκτές στα Γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ (Δημοκρατίας 31, κτήριο Μελίνα Μερκούρη, 2ος όροφος) μέχρι και την Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014 και τις ώρες, από τις 10:00 ως τις 11:00 το πρωί.

[/toggle][/accordian]

[accordian][toggle title=”Παράγραφος της  ανακοίνωσης από 10.06.14 που αντικαταστάθηκε  17.06.14″ open=”no”]

Προσφορές γίνονται δεκτές στα Γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ (Δημοκρατίας 31, κτήριο Μελίνα Μερκούρη, 2ος όροφος) μέχρι και την Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014 και τις ώρες, από τις 10:00 ως τις 11:00 το πρωί.

[/toggle][/accordian]

Για την υποβολή των προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά και νομικά πρόσωπα, γραμμένα στα οικεία μητρώα του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.

Λεπτομέρειες των προς ανάθεση εργασιών βρίσκονται στα Γραφεία της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 2842340326 (Αρμόδια υπάλληλος κα Ειρήνη Μπρα).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σlathourakis-ioannis
Ιωάννη Λαθουράκης

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”20″ style=”shadow”]

Πληροφορίες ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”KOINOPOLITIA”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]