Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Δ.Σ 289/15-10-2013)

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης σας προσκαλεί
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  δέκα τεσσάρων (14) ατόμων,

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε Δ.Σ.» Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 25η  Ιουλίου 2024,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, 1Ος όροφος, επί της οδού Δημοκρατίας 31  με θέματα:                                                 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Σας προσκαλούμε στις 23/07/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετραςπου θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 (Γραφείου Δημάρχου) στον 3ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 1 Διαγραφή τελών άρδευσης, λόγω λανθασμένων χρεώσεων της υπηρεσίας.(Εισηγητής: […]

Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Δ.Σ 289/15-10-2013)

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Νο 289/15-10-2013

 

[dropcap]T[/dropcap]ην 15η Οκτωβρίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθμό πρωτ. 14128/10-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε ότι με τη με αριθμό πρωτ. 34466/30-8-2013 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατανέμεται από το λογαριασμό του Υπουργείου, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», ποσό 21.400.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Στο παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνεται και η κάλυψη της δαπάνης για την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου, για το πρώτο εξάμηνο του 2013.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, στο Δήμο μας κατανέμεται το ποσό των 52.340,51 €.

Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1566/85, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, το με αριθμό 1771/Β/5-8-2011 ΦΕΚ και την παραπάνω απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο με τη με αριθμό 9/2013 απόφασή της, την κατανομή της πίστωσης των 52.340,51 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας, με βάση τον άτυπο αλλά αντικειμενικό τρόπο (τμήματα, μαθητές, θέρμανση)

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και κατανέμει το ποσό των 52.340,51 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου, για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Αναλυτικά ανά σχολείο

`

Τμήματα

Μαθητές

Ποσό Τμημ.

Ποσό μαθητ.

Συντ.θέρμ

Ποσό θέρμανσης

Σύνολα

1ο Δ.Σ. Ιεράπετρας

18

236

1144,95

1375,85

1

18

416,87

2.937,67

2ο Δ.Σ. Ιεράπετρας

14

259

890,52

1509,93

1

14

324,23

2.724,68

3ο Δ.Σ. Ιεράπετρας

18

308

1144,95

1795,60

1

18

416,87

3.357,42

4ο Δ.Σ. Ιεράπετρας

20

338

1272,17

1970,49

1

20

463,19

3.705,85

5ο Δ.Σ. Ιεράπετρας

13

166

826,91

967,76

1

13

301,07

2.095,74

Δ.Σ. Κεντριού

8

88

508,87

513,03

1

8

185,28

1.207,17

Δ.Σ Ανατολής

8

103

508,87

600,48

2

16

370,55

1.479,89

Δ.Σ Φέρμων

8

64

508,87

373,11

2

16

370,55

1.252,53

Δ.Σ. Κάτω Χωριού

2

33

127,22

192,39

2

4

92,64

412,24

Δ.Σ. Παχείας Άμμου

5

38

318,04

221,53

2

10

231,60

771,17

Ειδικό Σχολείο Ιεράπετρας

2

6

127,22

34,98

1

2

46,32

208,51

Δ.Σ. Καβουσίου

1

9

63,61

52,47

2

2

46,32

162,40

Δ.Σ. Μύρτου

5

48

318,04

279,83

2

10

231,60

829,47

Δ.Σ. Καλαμαύκας

2

11

127,22

64,13

3

6

138,96

330,30

Δ.Σ Μαλλών

1

8

63,61

46,64

3

3

69,48

179,73

Δ.Σ. Κουτσουρά

8

93

508,87

542,18

1

8

185,28

1.236,32

Δ.Σ. Μακρύ Γιαλού

9

117

572,47

682,09

1

9

208,44

1.463,00

1ο Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας

5

75

318,04

437,24

1

5

115,80

871,08

2ο Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας

4

51

254,43

297,32

1

4

92,64

644,39

3ο Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας

4

49

254,43

285,66

1

4

92,64

632,73

4ο Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας

4

42

254,43

244,85

1

4

92,64

591,93

5ο Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας

6

69

381,65

402,26

1

6

138,96

922,87

6ο Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας

4

49

254,43

285,66

1

4

92,64

632,73

7ο Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας

3

49

190,82

285,66

1

3

69,48

545,97

Νηπιαγωγείο Κεντριού

4

34

254,43

198,22

1

4

92,64

545,29

Νηπιαγωγείο Ανατολής

4

36

254,43

209,88

2

8

185,28

649,58

Νηπιαγωγείο Φέρμων

2

28

127,22

163,24

2

4

92,64

383,09

Νηπιαγωγείο Κάτω Χωριού

2

15

127,22

87,45

2

4

92,64

307,30

Νηπιαγωγείο Μύρτου

2

9

127,22

52,47

2

4

92,64

272,32

Νηπιαγωγείο Παχείας Άμμου

2

22

127,22

128,26

2

4

92,64

348,11

Νηπιαγωγείο Καλαμαύκας

1

7

63,61

40,81

3

3

69,48

173,90

Νηπιαγωγείο Μαλλών

1

5

63,61

29,15

3

3

69,48

162,24

Ειδικό Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας

1

1

63,61

5,83

1

1

23,16

92,60

Νηπιαγωγείο Κουτσουρά

4

33

254,43

192,39

1

4

92,64

539,46

Νηπιαγωγείο Μακρύ Γιαλού

4

35

254,43

204,05

1

4

92,64

551,12

ΕΕΕΕΚ Ιεράπετρας

5

16

318,04

93,28

1

5

115,80

527,12

1ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας

12

306

763,30

1783,94

1

12

277,91

2.825,15

2ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας

11

267

699,69

1556,57

1

11

254,75

2.511,02

3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας

9

240

572,47

1399,17

1

9

208,44

2.180,08

Γυμνάσιο Κουτσουρά

5

105

318,04

612,14

1

5

115,80

1.045,97

1ο Λύκειο Ιεράπετρας

11

265

699,69

1544,91

1

11

254,75

2.499,36

2ο Λύκειο Ιεράπετρας

13

255

826,91

1486,62

1

13

301,07

2.614,60

ΛΥΚΕΙΟ Μ. ΓΙΑΛΟΥ

4

79

254,43

460,56

1

4

92,64

807,63

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ Ιεράπετρας

14

330

890,52

1923,85

1

14

324,23

3.138,60

ΕΣΠΕΡ. ΕΠΑΛ

5

92

318,04

536,35

1

5

115,80

970,19

ΣΥΝΟΛΑ

288

4489

18.319,18

26.170,26

339,00

7.851,08

52.340,51

Ανά Σχολική Επιτροπή

Επωνυμία Σχολικής Επιτροπής Ποσό Κατανομής 
Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας (Σ.Ε.Π.Ε.Δ.Ι.) 36.570,24 €
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας (Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Ι.) 15.770,27 €
Σ Υ Ν Ο Λ Ο 52.340,51€ »

Αναλυτικά η απόφαση του Δ.Σ 289/15-10-2013

[separator top=”40″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”20″ style=”shadow”]

Πληροφορίες ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”1vatmiaypografi”]

[xyz-ihs snippet=”2vatmiaypografi”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]