Οι νέοι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Ιεράπετρας

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Από το Γραφείο  Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης,
Το τουρνουά 3x3 Βasketball «Cretan Series» by choco BIG, ανοίγει αυλαία στην Ιεράπετρα με γκεστ σταρ τον Σοφοκλή Σχορτσανίτη
Για παιδιά ηλικίας 5-12 στο χώρο της βιβλιοθήκης ''ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΥΔΑΚΗ''.
Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου  πραγματοποιούνται εργασίες καθαρισμού
Καλοκαιρινές δράσεις  παραγωγικής  ενασχόλησης και πολιτιστικής δημιουργίας για  παιδιά  από  5-12  ετών από το  Δήμο Ιεράπετρας

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Ιεράπετρας

Ιεράπετρα 14.3.2017

Δελτίο Τύπου

Οι νέοι Αντιδήμαρχοι στον Δήμο Ιεράπετρας

[dropcap]Σ[/dropcap]τον ορισμό των νέων Αντιδημάρχων, των Εντεταλμένων Συμβούλων και των αρμοδιοτήτων τους  προχώρησε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης.

Επιδιώκοντας τη δημιουργία ενός ευέλικτου σχήματος με έμφαση στην αποτελεσματική διαχείριση της καθημερινότητας και στον προγραμματισμό και την υλοποίηση των απαιτούμενων έργων, στο νέο σχήμα συμμετέχουν τόσο Αντιδήμαρχοι από το παρελθόν όσο και νέα πρόσωπα.

Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται η κα. Χρύσα Χατζημαρκάκη με αρμοδιότητες την εποπτεία, την ευθύνη, την παρακολούθηση, τον συντονισμό της καλής λειτουργίας και τον έλεγχο των Τμημάτων των Δ/νσεων Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων, των θεμάτων αθλητισμού, του Γραφείου αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων, του Τμήματος Καταναλωτών της Δ/νσης Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης, της διαχείρισης των Κοιμητηρίων, καθώς και της τέλεσης πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα Ιεράπετρας.

Στην Τεχνική Υπηρεσία παραμένει ως Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Υπηρεσιών ο κ. Μάνος Λουτσέτης με αρμοδιότητες την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, τον συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο  των Τμημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  καθώς και του Αυτοτελούς Τμήματος Πολεοδομίας, του Τμήματος Μελέτης-Κατασκευής-Συντήρησης και Λειτουργίας Έργων Ύδρευσης –Άρδευσης-Αποχέτευσης της Δ/νσης Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης  οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας ορίζεται ο κ. Γεώργιος Ασπραδάκης με αρμοδιότητες την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, τον συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Καθαριότητας, εκτός της Διαχείρισης Κοιμητηρίων, καθώς και της Πολιτικής Προστασίας, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Αντιδήμαρχος Τοπικών Κοινοτήτων, Αγροτικών και Τουρισμού ορίζεται ο κ. Αργύρης Πανταζής με αρμοδιότητες την  εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, τον συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο  των Γραφείων του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και του ΕΛΓΑ εκτός του Γραφείου  Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων. Επίσης, τις Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας, εκτός της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννου  με τις παρακάτω αρμοδιότητες: α) Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται, β) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία των εξοπλισμών τους. γ) Συνεργασία με τους προέδρους  και  εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. δ) Εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών σε διάφορα θέματα του Δήμου. ε) Εποπτεία και έλεγχος για τη διαφύλαξη   υλικών και περιουσιακών στοιχείων των Τοπικών Κοινοτήτων. στ) Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας.

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Eνότητας Μακρύ Γιαλού και της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννη ορίζεται ο κ. Μανώλης Βρυγιωνάκης με αρμοδιότητες στην Δημοτική Ενότητα Μακρύ Γιαλού την ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες εκεί, την υπογραφή διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας και την τέλεση πολιτικών γάμων.

Επίσης για τις Τοπικές Κοινότητες Δ.Ε Μακρύ Γιαλού και Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου  Δ.Ε Ιεράπετρας με αρμοδιότητες α) την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται, β) την μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία των εξοπλισμών τους. γ) τη συνεργασία με τους προέδρους  και  εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. δ)  την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών σε διάφορα θέματα του Δήμου, ε)  την  εποπτεία και τον έλεγχο για τη διαφύλαξη υλικών και περιουσιακών στοιχείων των Τοπικών Κοινοτήτων. στ) Την ευθύνη λειτουργίας  στις Τοπικές Κοινότητες της Δ.Ε Μακρύ Γιαλού και της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ιωάννου της Δ.Ε Ιεράπετρας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων, της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας τους, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων, της συντήρησης αγροτικής οδοποιίας.

Επίσης, ως Εντεταλμένοι Σύμβουλοι ορίζονται ο κ. Ηλίας Νταραράς για την εποπτεία και τον συντονισμό των θεμάτων Παιδείας καθώς και ο κ. Αντώνιος Πετράς  για την εποπτεία και τον συντονισμό των θεμάτων που αφορούν την προστασία και την προαγωγή της Δημόσιας Υγείας.

Γραφείο Τύπου

Δήμου Ιεράπετρας