Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Ιεράπετρας

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Χημικές Αναλύσεις Νερού Ύδρευσης
Πρόσκληση για τη Συνεδρίαση του ΔΣ τη Δευτέρα 17/06/2024
Aνακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Ιεράπετρας δέχθηκε στο γραφείο του ο Δήμαρχος Εμμανουήλ Φραγκούλης.
Συνάντηση με τον πρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος  Τμήμα Ανατολικής Κρήτης

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Ιεράπετρας

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Ιεράπετρας

Έτος Ημερομηνία Προβολή Web ανάρτηση
2020

01.01.2020 – 31.07.2020

ΑΔΑ:ΨΣΔ8ΩΡ8-ΔΔΠ

10.08.2020

2020

01.01.2020 – 30.06.2020

ΑΔΑ:Ω6ΠΡΩΡ8-ΘΑΒ

10.07.2020

2020

01.01.2020 – 31.05.2020

ΑΔΑ:Ψ5ΥΚΩΡ8-ΤΣ4

12.06.2020

2020

01.01.2020 – 30.04.2020

ΑΔΑ:6ΣΦΩΩΡ8-ΦΓ5

12.05.2020

2020

01.01.2020 – 31.03.2020

ΑΔΑ:ΨΛΨΕΩΡ8-1Σ8

07.04.2020

2020

01.01.2020 – 29.02.2020

ΑΔΑ:ΩΦΙΘΩΡ8-ΦΕΥ

10.03.2020

2020

01.01.2020 – 31.01.2020

ΑΔΑ:6ΖΓ8ΩΡ8-ΗΗΦ

19.02.2020

2019

01.01.2019 – 31.12.2019

ΑΔΑ:6Ο4ΦΩΡ8-ΒΡΣ

16.01.2020

2019

01.11.2019 – 30.11.2019

ΑΔΑ:638ΘΩΡ8-ΥΑΤ

11.12.2019

2019 01.01.2019 – 31.10.2019
ΑΔΑ:ΩΟΛΟΩΡ8-ΣΩΛ

12.11.2019

2019 01.01.2019 – 30.09.2019
ΑΔΑ:9Ψ14ΩΡ8-ΘΔΩ

12.11.2019

2019 01.01.2019 – 31.08.2019
ΑΔΑ:6ΦΒ6ΩΡ8-ΦΔΩ

12.11.2019

2019 01.01.2019 – 31.07.2019
ΑΔΑ:ΩΩ8ΙΩΡ8-Η5Δ

12.11.2019

2019 01.01.2019 – 30.06.2019
ΑΔΑ:7ΧΡΔΩΡ8-ΤΓ1

12.11.2019

2019 01.01.2019 – 31.05.2019
ΑΔΑ:ΩΙΠΒΩΡ8-ΝΗΛ

12.11.2019

2019 01.01.2019 – 30.04.2019
ΑΔΑ:ΩΗΩΡΩΡ8-Μ2Ο

12.11.2019

2019 01.01.2019 – 31.03.2019
ΑΔΑ:6Α48ΩΡ8-Φ1Ε

12.11.2019

2019 01.01.2019 – 28.02.2019
ΑΔΑ:ΩΛ2ΓΩΡ8-ΥΑ1

12.11.2019

2019 01.01.2019 – 31.01.2019
ΑΔΑ:6ΑΒΗΩΡ8-Θ2Ο

12.11.2019