Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ιεράπετρας στις 06.07.2016

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ιεράπετρας στις 06.07.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Τ.Κ. : 72 200, Ιεράπετρα
Fax : 2842089040
Τηλέφωνο : 2842340366
Πληροφορίες: Εμμανουήλ Χριστάκης

Ιεράπετρα: 30/06/2016
Αριθ. Πρωτ.: 6940

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στα μέλη της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου, σύμφωνα με την 341/2014 Απόφαση Δ.Σ.

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση την 6η Ιουλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε το θέμα: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Ιεράπετρας».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης

Θεοδόσης Καλαντζάκης

Δήμαρχος Ιεράπετρας