Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στις 14.04.2015

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Ενημερώνουμε του δημότες μας ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2229/12-4-2024 τ Β΄
Σας προσκαλούμε στις  26  Απριλίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 σε ειδική, δημόσια συνεδρίαση,
Σας προσκαλούμε, σε  τακτική συνεδρίαση, την 19η  Απριλίου 2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη μικρή αίθουσα Μελίνα Μερκούρη  με θέματα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας, μετά το άγγελμα του θανάτου του συντοπίτη μας Νικολάου Χαραλαμπάκη,
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στις 14.04.2015

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ιεράπετρα 08.04.2015
Αρ. Πρωτ  4149

Προς : Τα Μέλη της Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

[dropcap]Π[/dropcap]ρόσκληση για δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας, την 14 του μηνός Aπριλίου έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 9 πμ στο Δημοτικό Κατάστημα ,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο :΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη μίσθωση  ακινήτου για στέγαση του Γραφείου Τοπικής Κοινότητας . Αγίου Ιωάννη.

Θέμα 2ο: Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Θέμα 3ο: Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών επισκευής οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

Θέμα 4ο:΄Εγκριση απόδοσης λογαριασμού για πάγια προκαταβολή προέδρων τοπικών κοινοτήτων

Θέμα 5ο:Ψήφιση πιστώσεων προυπολογισμού οικ. έτους 2015.

Θέμα 6ο:Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την ασφάλιση οχημάτων Δήμου

Θέμα 7ο :Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την εκτέλεση εργασιών επισκευής οχημάτων Δήμου.

Θέμα 8ο: Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας  για την Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

Θέμα 9ο: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την  εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση οικισμού Καβουσίου».

 Θέμα 10ο: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο “Μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών  στο ΚΔΑΥ Ηρακλείου»

Θέμα 11ο : Εξέταση ένστασης  της LINK TECHNOLOGIES ΑΕ που αφορά στο έργο «Τηλεματική Διαχείριση  Απορριμματοφόρων Δήμου Ιεράπετρας»και έγκριση πρακτικού τεχνικής αξιολόγησης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

[xyz-ihs snippet=”Dimarxos-Theodosios”]

[separator top=”20″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”20″ style=”shadow”]
Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”OikonomikiEpitropi”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]