Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 24.09.2014, Τετάρτη ώρα 20.00

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).
Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της
Το ΚΑΠΗ Δήμου Ιεράπετρας διοργανώνει διήμερη εκδρομή στην περιοχή του Ρεθύμνου στις 21-4-2024.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση  Σας προσκαλούμε στις 15/04/2024, ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Ιεράπετρας που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην  αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:      Εσωτ. διανομή:         1. Γραφείο κ. Δημάρχου 2. […]

Εκπόνηση Μελέτης (Τ.Χ.Σ)
Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 24.09.2014, Τετάρτη ώρα 20.00

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ
Ιεράπετρα 19.09.2014
Αρ. Πρωτ 13936 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

[dropcap]Π[/dropcap]ρόσκληση για δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας στις 24  Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο ισόγειο του κτιρίου «Μελίνα Μερκούρη» επί της οδού Δημοκρατίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2014
 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας»
 3. Απολογισμός ΝΠΔΔ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 4. Επικαιροποίηση της με αρ. 5/2014 απόφασης του Δ.Σ.
 5. Τροποποίηση Κανονισμού Καθαριότητας
 6. Διοικητική αποβολή του μισθωτή του κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου
 7. Λήψη απόφασης για δεσμεύσεις του Δήμου, σχετικά με την εκτέλεση χρηματοδοτούμενων έργων, ενταγμένων στο Ε.Π. Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013
 8. Ορισμός μελών Επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών, μισθώσεων-εκμισθώσεων (Π.Δ.270/1981)
 9. Ορισμός μελών Επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,41 €.
 10. Ορισμός Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων Αδιαβάτου»
 11. Ορισμός Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση Δικτύων Αδιαβάτου»
 12. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Αγίου Ιωάννη, Σχινοκαψάλων και Ορεινού Δ. Ιεράπετρας»
 13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση και επισκευή διδακτηρίου 1ου Γυμνασίου Ιεράπετρας»
 14. Ορισμός μελών Επιτροπών παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών
 15. Ορισμός μέλους για τη σύνθεση των Τριμελών Επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών
 16. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών
 17. Έγκριση διενέργειας προμηθειών και εκτέλεσης υπηρεσιών
 18. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας»
 19. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας»
 20. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Ιεράπετρας»
 21. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιβάλλον Δήμου Ιεράπετρας»
 22. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας»
 23. Επιτροπή Στήριξης του Τ.Ε.Ι. Ιεράπετρας
 24. Ορισμός Προέδρου Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και παραγωγικών τάξεων που θα εκπροσωπηθούν
 25. Ορισμός Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Επιτροπής αξιολόγησης των δικαιολογητικών των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου
 26. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης φορολογικών διαφορών.
 27. Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου στο Σύνδεσμο «Τα Όμορφα Χωριά της Κρήτης»
 28. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στη Διαχειριστική Επιτροπή του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ιεράπετρας- Νεάπολης
 29. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΒΙ.ΠΑ. Ιεράπετρας Α.Ε.
 30. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο «Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας»
 31. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο «Δίκτυο Μαρτυρικών πόλεων και χωριών της Ελλάδος περιόδου 1940-1945»
 32. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Δίκτυο Τουριστικών Δήμων
 33. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στις Γενικές Συνελεύσεις μετόχων της Αναπτυξιακής Λασιθίου
 34. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ανάπτυξης Σητείας
 35. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική συνέλευση του Κέντρου Πρόληψης κατά της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών Ν. Λασιθίου «ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ»
 36. Ορισμός εκπροσώπων και επιστημονικών συνεργατών του Δήμου στο Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (ΣΕΔΗΚ)
 37. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ)
 38. Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου μας στο Δ.Σ. του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης (ΦΟΔΣΑ Κρήτης).
 39. Παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου
 40. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και σχετικής δαπάνης
 41. Διαγραφή τελών άρδευσης, λόγω λάθους της Υπηρεσίας
 42. Πρόσκληση κατάθεσης αιτήσεων ανανέωσης αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ tzirvelakis-ioannis
Ιωάννης Τζιρβελάκης