Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στις 22.09.2014

Στις τελευταίες μέρες σε φορείς του Δημοσίου, και στον Δήμο Ιεράπετρας, έχουν παρατηρηθεί επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος (Phising Attacks).

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΗ Παραδοσιακοί χοροί και μουσική  ΚΡΗΤΗ  – ΠΟΝΤΟΣ   ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Με τη χορευτική ομάδα  της  ΛΕΣΧΗΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ με χοροδιδάσκαλο τη  Ματίνα Τσουφίδου και τη   σχολή παραδοσιακών χορών του  Δημήτρη Καπαράκη  με το  συγκρότημα  του Γιάννη Λεμονάκη. Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης – Δήμος Ιεράπετρας Πλατεία Επισκοπής – Είσοδος ελεύθερη Έναρξη: 21:00 μ.μ ΓΡΑ […]

Στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου υπογράφτηκε στις 27/1/2023
Το ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ Ιεράπετρας προσκαλεί όλους  μας  να  «Λερωθούμε» παίζοντας,
Σας ενημερώνουμε ότι η  εκδήλωση με τη χορευτική ομάδα  της  Λέσχης  Ποντίων Καβάλας με χοροδιδάσκαλο τη 
Λόγω βλάβης, δεν έγινε ζωντανή μετάδοση σε όλη την διάρκεια του Δημοτικού στις 10/07/2024.

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στις 22.09.2014

dimos-photomark-only-logoΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ιεράπετρα 18.09.2014
Αρ. Πρωτ  13891

 

[dropcap]Π[/dropcap]ρόσκληση για δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας στις 22 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα ,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο Θέμα : Εκλογή Αντιπροέδρου

2ο Θέμα:΄Ασκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ΄αριθμό 125/2014 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Ιεράπετρας (υπόθεση Καλλιόπης Κοζύρη-Μιχαήλ Κοζύρη ΟΕΕ εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ)

3ο Θέμα:΄Εγκριση ή μη της άσκησης αιτήσεως ακυρώσεως και της αιτήσεως αναστολής εκτέλεσης  του Δήμου Ιεράπετρας κατά του Ελληνικού Δημοσίου και κατά του υπ΄αρ.13/08-08-2014  πρωτοκόλλου κατεδάφισης/άρσης/απομάκρυνσης κατασκευών και έργων σε χώρους αιγιαλού/παραλίας/θάλασσας της προισταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Νομού Λασιθίου.

4ο Θέμα:; Aσκηση ή μη, ανακοπής και  αίτησης αναστολής κατά της από 10—9-2014 επιταγής προς εκτέλεση του Γεωργίου Κοκκινάκη

5ο Θέμα:΄Ασκηση ή μη αίτησης ανάκλησης κατά της 171/2014 πράξης Ελεγκτικού Συνεδρίου τμήματος VII.

6ο Θέμα:΄Εγκριση πρακτικού τεχνικής προσφοράς για το έργο Πολυκαναλικό Σύστημα Υπηρεσιών Φροντίδας και Κοινωνικής Πρόνοιας στο Νέο Δήμο Ιεράπετρας σε συνεργασία με το Δήμο Βιάννου

7ο Θέμα;΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου»Προμήθεια ειδών προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου έτους 2014.

8ο Θέμα: Εξέταση ενστάσεων της ΒΙΜΕΚΑ ΕΜΜ.ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΑΚΗΣ και ΣΪΑ ΟΕ και της ΠΡΟΚΑΤ ΑΕ κατά της διακήρυξης  δημοπρασίας της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ W.C. ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ».

9ο Θέμα: Καθορισμός νέας ημερομηνία διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου  Βελτίωση δρόμου Ρίζα Καρύδι.

10ο Θέμα: Καθορισμός νέας ημερομηνίας διαγωνισμού  Μελέτη ωρίμανσης τμήματος έργου ενιαίας  ύδρευσης  παραλιακής περιοχής  Δήμου Ιεράπετρας.

11ο Θέμα : Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για την συντήρηση δημοτικού φωτισμού».

12 Θέμα: : Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης (προμήθεια υλικών)ΔΕ Μ.  Γιαλού

13 Θέμα: Τροποποίηση προυπολογισμού έτους 2014.

14ο Θέμα:΄Εγκριση απόδοσης λογ/σμού δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή προέδρων Κοινοτήτων

15ο Θέμα: Χορήγηση πάγιας προκαταβολής στον πρόεδρο της Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας και στους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

[xyz-ihs snippet=”Dimarxos-Theodosios”]

[separator top=”20″ style=”shadow”]

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

[checklist icon=”arrow” iconcolor=”” circle=”yes”]

[/checklist]

[separator top=”20″ style=”shadow”]
Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

[xyz-ihs snippet=”OikonomikiEpitropi”]

[xyz-ihs snippet=”Adminsignature”]